Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації і маркування ВГО «Жива планета» (надалі – ООВ) є акредитованим Національному агентстві з акредитації України (НААУ).

Оцінювання на право застосування маркування «натуральний продукт» здійснюється на підставі критеріальної бази за схемою згідно з ISO 14024.

Наявність атестату акредитації № 1О156 (UA) підтверджує нашу компетентність на національному і міжнародному рівні згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг.

НААУ є асоційованим членом Європейської кооперації з акредитації (ЕА) та підписантом Багатосторонньої Угоди з ЕА (ЕА MLA) через Двосторонню Угоду про визнання (ЕА BLA) за напрямками акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій, органів з сертифікації продукції, органів з сертифікації систем менеджменту, органів з сертифікації персоналу та органів з інспектування.

ЕА визнала, що всі напрямки діяльності НААУ відповідають встановленим в Європі нормативним вимогам в сфері акредитації. Таким чином, НААУ провадить діяльність, визнану на рівні вимог Європейського Союзу.

НААУ є членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та підписантом Багатосторонньої Угоди про взаємне визнання (IAF MLA) за напрямками акредитації органів з сертифікації продукції, органів з сертифікації персоналу та органів з сертифікації систем менеджменту якості та навколишнього середовища.

Акредитація, що надається НААУ у вищенаведених сферах, є еквівалентною акредитації, що надається національними органами з акредитації – підписантами ILAC MRA та IAF MLA у більш ніж 80 країнах світу.

З метою забезпечення довіри всіх зацікавлених сторін до результатів нашої діяльності, ми керуємося такими принципами як:

  • неупередженість;
  • компетентність;
  • відповідальність;
  • відкритість;
  • конфіденційність та належне збереження даних;
  • вчасне реагування на скарги та апеляції.

Ми постійно поліпшуємо нашу систему управління якістю і забезпечуємо прозорість нашої діяльності, орієнтуючись на інтереси держави, заявників, користувачів екологічного маркування, споживачів, нашого персоналу та суспільства в цілому.

Для забезпечення результативності нашої системи управління якістю ми використовуємо ризик-орієнтований та процесний підхід.

Керівництво ООВ бере на себе відповідальність за результативність системи управління якістю, забезпечує наявність ресурсів, необхідних для її дієвості та досягнення запланованих результатів.

Конфіденційність

Скарги та апеляції

2019 © ООВ Центр екологічної сертифікації і маркування ВГО «Жива планета» |